Dansk-Kinesisk Forening

Generalforsamling i Dansk-Kinesisk Forening

Torsdag den 23. februar 2017 kl.17:30 til 19:30.
Kære medlem af Dansk-Kinesisk Forening
Er du interesseret i udviklingen i Kina, eller går du med en skribent i maven, eller har du blot en masse gode idéer til formidling om Kina, så kom til vores generalforsamling. Vi vil gerne have dig som medlem af vores redaktion af Kinabladet eller i mødegruppen. Vi er en flok engagerede personer med meget forskellig baggrund, men alle med Kina som vores fokus. Så kom til vores generalforsamling og vær med til at påvirke og udvikle vores aktive forening.
Indkaldelse til generalforsamling i Dansk-Kinesisk Forening 23.2.2017
Dansk-Kinesisk Forenings bestyrelse indkalder til foreningens 19. generalforsamling torsdag den 23. februar 2017 kl. 17.30-19.30 i Forsamlingshuset, Kulturstaldene, Onkel Dannys Plads 5, Halmtorvet 13, 1700 København V (gården bag Café Mandela).
1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
4. Behandling af indkomne forslag
5. Arbejdsprogram og budget for 2017
6. Fastsættelse af kontingent for 2017
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af revisorer og suppleant uden for bestyrelsen
9. Eventuelt
På bestyrelsens vegne
Pia Sindbjerg, formand
Efter generalforsamlingen går vi sammen hen til fælles middag på den kinesiske restaurant Magasasa, Dim Sum & Cocktails, Flæsketorvet 54-56, 1711 København V, hvor vi har sørget for kinesisk buffet. Kuvertpris kr. 150,-.
Tilmelding til middagen sker til sekretariatet inden 14. februar 2017: sekretariatet@dansk-kinesisk.dk. samtidig med betaling til Merkur Bank reg.nr. 8401 konto 1278623.

XIISMEN – KINAS NYE STATSFILOSOFI?

Foredrag onsdag den 15. marts 2017 kl. 19:30
ved Andreas Møller Mulvad
I foredraget foreslår jeg med udgangspunkt i min Ph.D.-afhandling, at vi kan forstå ændringerne siden 2012 i det kinesiske kommunistpartis (KKPs) politiske linje som udtryk for et nyt ideologisk pejlemærke, som jeg foreslår at kalde Xiismen. Der er ikke tale om et komplet ideologisk hamskifte, men snarere om en kreativ variation over ‘socialisme med kinesiske karaktertræk’ som lederskabet omkring Xi Jinping nu forsøger at markedsføre – vel at mærke både hjemme i Kina og på globalt plan. Jeg foreslår, at vi kan få overblik over Xiismen – og dermed forandringstendenserne i Kina af i dag – ved at sammenligne Xiisme med Maoisme og Dengisme på tre parametre: hhv, som ideologisk vision om det Gode Samfund, som økonomisk strategi for overlevelse i et kapitalistisk verdenssystem og som organisatorisk projekt om opbygning af et effektivt statsapparat.
Om Andreas Møller Mulvad:
Jeg er uddannet sociolog og kulturgeograf og nu adjunkt ved Department of Business and Politics, CBS. I min Ph.D., som jeg skrev på Statskundskab, Københavns Universitet (2016) undersøgte jeg, hvordan Kinas Kommunistparti har forsøgt at legitimere sin magtposition i perioden siden 2008. Mere generelt forsker jeg i det komplicerede forhold mellem kapitalisme og demokrati.
Husk også foredrag:
10. april 2017 med professor, emeritus Søren Kjeldsen-Krag
samt 3. maj 2017 med Hemming Van, tidligere ejer af Daloon Mere information senere på Facebook, Kinabladet.dk samt med Nyhedsbrevet.

Alle arrangementer bliver afholdt i Forsamlingshuset, Kulturstaldene, Onkel Dannys Plads 13, 1700 København V (i gården bagved Cafe Mandela), med mindre andet er oplyst.