september 2016

Venligboerne

Venligboerne er et landsdækkende netværk, primært organiseret i Facebookgrupper, hvor flygtninge og danskere mødes i venlighed. I Facebookgruppen: Venligboerne København og Omegn er vi 40.000 medlemmer og vi mangler et fysisk sted, som kan danne…